cesion de terreos

A  cesion de uso é un modelo de intercambio, a  traves do cal se establece un acordo co propietario por un tempo determinado para o desenvolvemento de practicas  agricolas ou outras actividades respectuosas co medio ambiente. 

Préstasnos o terreo e nós coidámolo